Koninklijk Atheneum Bensberg

Het KAB-wiki-project is momenteel tot stilstand gekomen. We polsen welk formaat en welke platvorm naast de sociale netwerken verder toekomstgericht en doeltreffend het archiefmateriaal ter beschikking kunnen stellen.

De geschiedenis van het K.A.B.

Sinds het schooljaar 1948-1949 was er bij de B.S.D. een middelbare school voor de kinderen van de militairen. Op 6 november 1948 vond de officiële inhuldiging plaats en op 12 november 1948 werd de school, met terugwerkende kracht tot 1 september 1948, officieel een Atheneum.

Oorspronkelijk opgericht in een leegstaand Franciscanessen-klooster in Bad Honnef bij Bonn moest het Atheneum reeds een jaar later verhuizen naar de kazerne van Wuppertal waar de Britse militaire overheid een aantal gebouwen ter beschikking had gesteld. Oorzaak van die verhuis was de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland in 1949 en de keuze voor Bonn als hoofdstad van de nieuwe staat. Wuppertal was echter niet meer dan een noodoplossing totdat het Schloss Venauen in Rösrath tot een school was uitgebouwd. In 1950 verhuisde het Atheneum dan naar Rösrath. Met het K.B. van 25.10.1963 werd het Atheneum gesplitst in twee onafhankelijke scholen: een Nederlands- en een Franstalige. Door het jaarlijks stijgende aantal leerlingen en de beperkte opvangcapaciteit van het scholencomplex te Rösrath verhuisde het Nederlanstalige atheneum tijdens het schooljaar 1965-1966 naar het Schloss Bensberg waar de 1ste divisie kort voordien vertrokken was.

Dit is het begin van het Koninklijk Atheneum Bensberg dat toen 699 leerlingen telde. Het leerlingenaantal bleef verder stijgen (1970-1971: 1231 lln.). Op aandringen van ouders en enkele organisaties werd anno 1970 in Soest een Rijksmiddelbare school gesticht. Met het schooljaar 1973-1974 daalde voor de eerste keer het leerlingenaantal van het Koninklijk Atheneum Bensberg - een daling die zich in de jaren daarop voortzette. Daardoor kon het kasteel voor het grootste deel ontruimd en aan de Duitse autoriteiten teruggeven worden. Nadat ook de keuken en het schoolrestaurant in een gebouw in het park waren ondergebracht, kon de school volledig functioneren zonder ook maar één ruimte van het kasteel te moeten gebruiken; het aan- en afrijden van de bussen gebeurde nu via de Wipperfürther Strasse. Daar, aan de toegang tot de sporthal, kwamen voortaan de leerlingen de school binnen. Ondertussen had de Duitse overheid, vooral het land Nordrhein-Westfalen en de stad Bergisch-Gladbach, allerlei plannen gesmeed voor een ander gebruik van het immense kasteel. Die plannen werden telkens even snel weer afgevoerd, als het kostenplaatje ter sprake kwam. Tot ten slotte een projectontwikkelaar op de proppen kwam! Gesteund door de financiële mogelijkheden van de Aachener-Münchner Lebensversicherung zou het kasteel een vijfsterrenhotel worden en zouden in het park woningen worden gebouwd. Dat laatste was natuurlijk bedoeld om een deel van de zware investering voor het kasteel zo snel mogelijk terug te winnen. Daarom wou de projectontwikkelaar niks horen van het voornemen om de school tot het einde te laten functioneren in het kasteelpark. Vanaf 1997 begonnen de dikwijls moeizame besprekingen over de verhuis van de school. De discussie ging in den beginne vooral over de nieuwe locatie. Voor de militaire overheid moest het Rösrath worden, hoewel de kazerne van Westhoven - die nog leeg stond - qua logistiek een veel betere plek was. Het resultaat van de renovatie van twee blokken in het complex kasteel Venauen, van het vroegere zwembad tot werkplaats houtbewerking en de nieuwbouw van een sporthal en een polyvalent sportplein met een kunststofvloer voor tennis, basket- en volleybal met de aanleg van een eigen parkeerterrein en een eigen toegang naar de school wekte alleen maar bewondering en ... jaloezie van de Franstalige collega's. Bouwheer en motor van de terugkeer naar Rösrath was ook hier de Aachener-Münchner Lebensversicherung; de Vlaamse Gemeenschap als overkoepelende organisator van het onderwijs heeft hierin geen frank of euro moeten investeren!

Toen de leerkrachten in maart 1999 voor het eerst hun nieuwe onderkomen konden bezoeken, smolt hun scepsis als sneeuw voor de zon. In de zomer van 1999 - terwijl de directeur K.A. Bensberg herstelde van een operatie die hem bijna fataal werd - had de terugkeer naar Rösrath plaats, een onderneming welke dankzij de inzet van velen vlekkeloos verliep. De naam van de school - het Koninklijk Atheneum Bensberg - bleef bestaan; alleen het adres veranderde in campus Rösrath... tot 30 juni 2003.

Archief

Links

Gedenkplaat

Inhuldiging op 03.11.2012


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License
team[at]kabensberg[dot]net